به نام خداوند جان و خرد

پاینده ایران

با خبر شدیم سرور محمد زارع ، یکی از یاران حزب پان ایرانیست ، که به همراه چند جوان دیگر در نمایشگاه کتاب تهران حضور یافته بودند توسط نیروهای امنیتی در نمایشگاه کتاب بازداشت شده و به زندان اوین منتقل گردیده اند .

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست ضمن ابراز تاسف از بازداشت این جوان وطن پرست و همچنین تداوم اینگونه حملات نسبت به یاران پان ایرانیست خواهان آزادی هر چه سریعتر ایشان می باشد .

پاینده ایران

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

27 اردیبهشت 1389 خورشیدی

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati